صندوق بازارگردانی اتحاد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۱۶۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۳/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۰,۰۰۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۵۹,۹۹۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۰,۱۵۰,۰۱۷,۶۶۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۴,۹۸۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۳,۷۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۳,۷۰۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۳/۳۱
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ۱,۰۰۴,۹۸۵ ۱,۰۰۳,۷۰۰ ۱,۰۰۳,۷۰۰ ۰ ۰ ۴۰,۰۰۲ ۰ ۰ ۴۰,۰۰۲ ۴۰,۱۵۰,۰۱۷,۶۶۲
  ۲ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ۱,۰۰۳,۵۵۳ ۱,۰۰۲,۲۷۱ ۱,۰۰۲,۲۷۱ ۰ ۰ ۴۰,۰۰۲ ۰ ۰ ۴۰,۰۰۲ ۴۰,۰۹۲,۸۴۲,۵۰۵
  ۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ۹۹۹,۷۹۱ ۹۹۸,۵۱۵ ۹۹۸,۵۱۵ ۰ ۰ ۴۰,۰۰۲ ۰ ۰ ۴۰,۰۰۲ ۳۹,۹۴۲,۵۸۰,۰۲۴
  ۴ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ۹۹۸,۰۰۰ ۹۹۶,۷۲۶ ۹۹۶,۷۲۶ ۰ ۰ ۴۰,۰۰۲ ۰ ۰ ۴۰,۰۰۲ ۳۹,۸۷۱,۰۲۲,۰۵۹
  ۵ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۹۹۸,۰۷۹ ۹۹۶,۸۰۴ ۹۹۶,۸۰۴ ۰ ۰ ۴۰,۰۰۲ ۰ ۰ ۴۰,۰۰۲ ۳۹,۸۷۴,۱۷۱,۴۹۶
  ۶ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۹۹۸,۱۵۷ ۹۹۶,۸۸۳ ۹۹۶,۸۸۳ ۰ ۰ ۴۰,۰۰۲ ۰ ۰ ۴۰,۰۰۲ ۳۹,۸۷۷,۳۲۰,۹۳۶
  ۷ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۹۹۹,۳۹۰ ۹۹۸,۱۱۴ ۹۹۸,۱۱۴ ۰ ۰ ۴۰,۰۰۲ ۰ ۰ ۴۰,۰۰۲ ۳۹,۹۲۶,۵۵۴,۰۴۳
  ۸ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ۹۹۹,۷۳۰ ۹۹۸,۴۵۴ ۹۹۸,۴۵۴ ۰ ۰ ۴۰,۰۰۲ ۰ ۰ ۴۰,۰۰۲ ۳۹,۹۴۰,۱۴۰,۵۰۰
  ۹ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ۹۹۹,۱۸۴ ۹۹۷,۹۰۸ ۹۹۷,۹۰۸ ۰ ۰ ۴۰,۰۰۲ ۰ ۰ ۴۰,۰۰۲ ۳۹,۹۱۸,۳۲۳,۳۱۵
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ۹۹۸,۶۹۸ ۹۹۷,۴۲۴ ۹۹۷,۴۲۴ ۰ ۰ ۴۰,۰۰۲ ۰ ۰ ۴۰,۰۰۲ ۳۹,۸۹۸,۹۴۳,۸۹۳
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ۹۹۷,۸۲۸ ۹۹۶,۵۵۵ ۹۹۶,۵۵۵ ۰ ۰ ۴۰,۰۰۲ ۰ ۰ ۴۰,۰۰۲ ۳۹,۸۶۴,۲۰۲,۸۸۰
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ۹۹۷,۹۰۷ ۹۹۶,۶۳۴ ۹۹۶,۶۳۴ ۰ ۰ ۴۰,۰۰۲ ۰ ۰ ۴۰,۰۰۲ ۳۹,۸۶۷,۳۵۱,۹۸۰
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ۹۹۷,۹۸۶ ۹۹۶,۷۱۳ ۹۹۶,۷۱۳ ۰ ۰ ۴۰,۰۰۲ ۰ ۰ ۴۰,۰۰۲ ۳۹,۸۷۰,۵۰۱,۰۸۳
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ۹۹۷,۴۳۳ ۹۹۶,۱۶۱ ۹۹۶,۱۶۱ ۰ ۰ ۴۰,۰۰۲ ۰ ۰ ۴۰,۰۰۲ ۳۹,۸۴۸,۴۳۸,۳۴۵
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ۹۹۶,۲۴۲ ۹۹۴,۹۷۳ ۹۹۴,۹۷۳ ۰ ۰ ۴۰,۰۰۲ ۰ ۰ ۴۰,۰۰۲ ۳۹,۸۰۰,۸۹۸,۳۸۲
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ۹۹۴,۳۵۸ ۹۹۴,۳۵۸ ۹۹۴,۳۵۸ ۰ ۰ ۴۰,۰۰۲ ۰ ۰ ۴۰,۰۰۲ ۳۹,۷۷۶,۲۹۸,۶۱۵
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ۹۹۴,۴۲۹ ۹۹۴,۴۲۹ ۹۹۴,۴۲۹ ۰ ۰ ۴۰,۰۰۲ ۰ ۰ ۴۰,۰۰۲ ۳۹,۷۷۹,۱۵۸,۰۱۴
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ۹۹۴,۵۰۱ ۹۹۴,۵۰۱ ۹۹۴,۵۰۱ ۰ ۰ ۴۰,۰۰۲ ۰ ۰ ۴۰,۰۰۲ ۳۹,۷۸۲,۰۱۷,۴۱۸
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ۹۹۴,۵۷۲ ۹۹۴,۵۷۲ ۹۹۴,۵۷۲ ۰ ۰ ۴۰,۰۰۲ ۰ ۰ ۴۰,۰۰۲ ۳۹,۷۸۴,۸۷۶,۸۲۵
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۹۹۴,۶۴۴ ۹۹۴,۶۴۴ ۹۹۴,۶۴۴ ۰ ۰ ۴۰,۰۰۲ ۰ ۰ ۴۰,۰۰۲ ۳۹,۷۸۷,۷۳۶,۲۳۴
  مشاهده همه